6 sierpnia 2022

Inwestowanie na GPW

jak inwestować na gpw

W związku z szalejącą inflacją i spadkiem wartości złotego coraz więcej osób w Polsce zadaje sobie pytanie jak oszczędzać pieniądze, aby ich wartość nie spadała lub najlepiej rosła. Warto w związku z tym zająć się szeroko pojętym inwestowaniem i dowiedzieć się jak najlepiej inwestować pieniądze. Interesującym oraz coraz częściej wybieranym sposobem jest rozpoczęć inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, zwanej GPW. Inwestowanie na GPW należy zacząć od otworzenia rachunku maklerskiego. Wybór odpowiedniego domu maklerskiego związany jest z analizą kosztów prowadzenia naszego rachunku poprzez dom maklerski, który pobiera opłatę za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz prowizję od obrotu papierami wartościowymi. 

Aby otworzyć rachunek maklerski jako osoba fizyczna potrzebny będzie: dowód osobisty lub paszport jako dokument potwierdzający tożsamość, nazwa oraz adres Urzędu Skarbowego który nas obsługuje, oraz konto bankowe, a właściwie jego numer na który dokonywane będą wypłaty z rachunku maklerskiego. Takowy rachunek maklerski można otworzyć w oddziale banku który prowadzi działalność maklerską, online poprzez specjalny formularz lub w bankowości elektronicznej (mobilnej), jeśli nasze konto daje możliwość utworzenia takiego rachunku.

Następnie wykonuje się pierwszy przelew na rachunek maklerski, warto pamiętać o tym by inwestować pieniądze mądrze, nie poświęcając na to większości swojego całego budżetu tylko wyznaczony procent oszczędności pod takie inwestycje. Najlepiej zatem nie brać jakichkolwiek pożyczek lub kredytów tylko wykonać przelew, najlepiej na początek o stosunkowo niewielkiej wartości.

Następnie przechodzimy do kupna akcji, które polega na złożeniu zlecenia kupna akcji danej spółki. Kupuje się określoną ilość akcji po określonej z góry cenie. Tym samym ważne jest by posiadać odpowiednią wiedzę lub kierować się opinią doradców co do zainwestowanie pieniędzy w odpowiednie akcje. Warto zatem oprócz posiadania informacji o tym jak inwestować na GPW, wybrać odpowiedni dom maklerski, który powinien posiadać odpowiednią licencję oraz być notowany w Komisji Nadzoru Finansowego. 

Inwestować można również na co najmniej kilka innych, równie ciekawych i popularnych sposobów. Ulokować swoje pieniądze da się kupując nieruchomości, kryptowaluty, złoto, dzieła sztuki lub obce waluty. Warto także pamiętać o możliwości składowania pieniędzy na kontach oszczędnościowych lub na lokatach. Możliwości zatem jest bardzo dużo, warto jednak pamiętać o tym by inwestować z głową.