18 listopada 2020

Zakończ walkę ze swoimi długami raz na zawsze

Coraz częściej wiele osób słyszy hasło upadłość konsumencka, jednak czy faktycznie wszyscy wiedzą co ono oznacza? Czy Ty też możesz z tej opcji skorzystać? Warto zagłębić się w temat, aby wyjaśnić wszelkie nieścisłości. 

Czym jest upadłość konsumencka?

Statystyki są bezlitosne, z roku na rok coraz więcej osób korzysta z takiego rozwiązania. W kilku słowach wyjaśnienia to nic innego jak prowadzone postępowanie sądowe, do którego uprawnione są wyłącznie osoby prywatne, te które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podsumowując, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to ta opcja nie jest rozwiązaniem dla Ciebie. Możliwość ta skierowana jest do osób, które są niewypłacalne, jednak celem jest oddłużenie całego ewentualnie tylko części zadłużenia, którego konsument nie będzie w stanie spłacić. Wiele osób uważa, że jest to po prostu bankructwo osoby prywatnej. Warto wspomnieć, upadłość odnosi się tylko do długów, które pojawiły się przed jej ogłoszeniem.  

Do zadłużenia dochodzi w dwóch momentach, w sposób nieumyślny, gdy problem finansowy pojawia się z powodu utraty pracy, nieszczęśliwego wypadku czy też choroby lub umyślny, gdy konsument podejmuje konkretne działania mające doprowadzić do swojej niewypłacalności. Sąd różnie spojrzy na obie kwestie. Ta druga opcja nie bywa odrzucana w momencie gdy wyda wyrok pozytywne powołując się na względy humanitarne lub słuszności. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest popadnięcie w tzw. pętlę zadłużenia. 

A zatem co to jest niewypłacalność?

Moment, kiedy osoba prywatna nie może pokryć swoich zobowiązań finansowych, wydatki związane z utrzymaniem, a także spłatą długów. 

Pętla zadłużenia

Kolejny zwrot znany wielu osobom, konsument zaciąga nowe zobowiązania w celu spłaty tych poprzednich, tych które już istnieją. 

Istnieje także opcja oddalenia przez sąd upadłości, takie orzeczenie może pojawić się w momencie gdy dłużnik doprowadzi do swojej niewypłacalności, umyślnie, w wyniku bardzo dużego niedbalstwa. 

Wniosek

Upadłość konsumencka to trudny temat, wszystko rozpoczyna się od złożenia wniosku, składany jest on zgodnie z miejscem swojego zamieszkania w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. W pierwszej kolejności wypełniany jest specjalny formularz, osoba zadłużona podaje nazwę aktualnego wierzyciela, jego siedzibę oraz wysokość długi a także termin spłaty długu. Poza kredytem i pożyczką konsument składa także informację o długach dotyczących wydatków związanych z utrzymaniem jak czynsz, opłaty za wodę, gaz, energię, nieopłacone składki ubezpieczeniowe i inne. 

Po wykazaniu zadłużenia pozostaje uzupełnić uzasadnienie, które ma ogromny wpływ na wyrok sądu. Konsument wyjaśnia zaistniałe okoliczności, które doprowadziły dłużnika do obecnego stanu. W skrócie jest to historia zadłużenia. 

Co dalej?

Następny krok to nic innego jak wyrok sądu, może nastąpić pozytywne rozpatrzenie wniosku, ewentualnie jego oddalenie. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku wyznaczany jest syndyk, który przeprowadza całe postępowanie. Upadłość ma wpływ na życie konsumenta, zmianie podlega szereg kwestii prawnych. Następuje rozdzielność majątkowa w przypadku małżonków, postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a w sytuacji uprawomocnienia nawet zostają umorzone. 

Syndyk dysponuje majątkiem zadłużonego, to on ma na celu zadowolić wierzycieli. Następuje rozdysponowanie majątku, a także  ustalenie planu spłaty, a w sytuacji gdy zostanie zlikwidowany majątek przejęta renta, emerytura czy też wynagrodzenie za pracę. Wysokość nie jest regulowana przez przepisy, z tego też powodu najczęściej stosowane jest odniesienie do przepisów prawa cywilnego związanego z egzekucją komorniczą. Zajęte świadczenia pokrywają plan spłaty realizowany przez dłużnika. Pozostałe zadłużenia, które nie mogą być wyrównane zostają umorzone.